text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
11312571 14399852 19528289 55713694
Dárci, sponzoři, dobrovolníci Tisk článku    

:: Dobrovolníci ::          :: Přehled přijatých darů :: Financial Donations     


Naši dárce - odporují nás....                                                Dobrovolnictví....


DĚKUJEME NAŠIM DOBROVOLNÍKŮM, DÁRCŮM, SPONZORŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM !

      Domov pod hradem Žampach nabízí všem zájemcům konkrétní programy spolupráce a podpory rozvoje péče o mentálně postižené obyvatele na Žampachu.

       Budování zařízení  sociální péče, které dává svým obyvatelům zázemí domova není  záležitostí pouze materiálních podmínek, ale závisí také na vztazích obyvatel domova s lidmi, kteří se rozhodli profesně a osobně spojit svůj život s tímto prostředím. Zavisí také na lidech z okolní společnosti, kteří nacházejí svou cestu k mentálně postiženým spoluobčanům.

        Proto každá byť drobná pomoc má velký význam pro vytváření vzájemných vztahů bez kterých by Domov nikdy nemohl být domovem. Spolupráce může mít různou formu. Domov vyhledává dobrovolníky a spolupracovníky (jednotlivce i organizace), kteří přicházejí pomoci při zajišťování jednorázových nebo pravidelných činností a akcí. Domov vyhledává dárce pomáhající formou poskytování věcných nebo finančních darů realizovat konkrétní programy v oblasti péče a života mentálně postižených obyvatel.     

     Informace o možnostech spolupráce lze získat v našem domovu nebo prostřednictvím uvedených kontaktních údajů. 

Konto finančních darů (pro darovací smlouvy):

MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 10006-102125664/0600
(k.s.: 308, v.s.: 111) 

Ředitel domova: PaedDr. Luděk Grätz

E-mail: uspza@uspza.cz
Přímá tel. linka: (+420) 465 635 220
Mobil:  (+420) 603 878 659

 Více informací k evidenci a příjímaní darů - kontakt:

pracovník pověřený agendou darů - ekonom: Zuzana Bystroňová 


::  DAROVACÍ SMLOUVA  - tiskopis ke stažení  ::  

finanční dar | PDF | DOC |

věcný dar -  majetek | PDF | DOC |

věcný dar -  spotřeba | PDF | DOC | služba | PDF | DOC |


Účet veřejné sbírky: 2900712977/2010

(finanční příspěvky veřejnosti - bez darovací smlouvy,

za účelem pokrytí nákladů zájmové a rekreační činnosti uživatelů služeb

bez vlastních příjmů a úspor*)

Veřejnou sbírku (formou pokladniček umístěných v areálu) provádí Domov pod hradem Žampach na základě * osvědč. KrÚ Pardubického kraje.

Informace o daňovém zvýhodnění dárců - zobrazitZ NAŠICH ZÁMĚRŮ:

NAŠE INFORMAČNÍ - PROPAGAČNÍ - VIDEO ČESKÝ DVOREK  

Vybavení pro areál Český dvorek  -  zooterapie v Domovu pod hradem Žampach - více informací

Projekt Smyslový park v Domovu pod hradem Žampach

Dokument  Tento projekt dosud podpořili.

Domov pod hradem Žampach získává nadační a grantové příspěvky a finanční dary na realizaci záměru na dokončení pořízení vybavení speciální herní plochy - "smyslového parku".

Hřiště slouži pro pohybový a smyslový rozvoj zdravotně postižených dětí a je také místem pro vzájemné setkávání zdravých osob a osob s postižením v přírodním parkovém areálu.

Smyslový park chceme ještě dovybavit dalšími speciálními herními prvky jako je např. taneční zvonkohra - viz. obrázek:

Dokument taneční zvonkohra - ústřední zvukový prvek - obrázek     

Realizace Smyslového parku v areálu Domova pod hradem Žampach - vstoupit na další informace - zde


NAŠE PROJEKTY PRO DÁRCE na období r. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022:

Vozidlo pro naši terénní sociální službu Podpora samostatného bydlení 2022

Přídavný pohon k invalidnímu vozíku - veřejná sbírka ČSOB 2021

Sbírka společnosti Konzum - Společně za úsměv 2021

Sbírka společnosti Konzum - Společně za úsměv 2020

Hlasujte prosím v obchodě Tesco Ústí nad Orlicí pro  projekt "Zooterapie - vybavení pro chov drobného zvířectva" - 2020

Sbírka společnosti Konzum - Společně za úsměv 2019

Lavičky pro cestičku v dolním parku Domova pod hradem Žampach - veřejná sbírka ČSOB 2019

Sbírka společnosti Konzum - Společně za úsměv 2018

Sbírka společnosti Konzum - Společně za úsměv 2017

Hlasujte prosím v obchodě Tesco Ústí nad Orlicí pro  projekt "Rehabilitační a smyslové hřiště - vybavení" - 2017

Chodníček doteků, vůní a chutí.... 2017 - OZP - Každý krok pomáhá

Rehabilitační a smyslové hřiště.... 2017 - Nadace ČEZ - mobilní aplikace EPP "Pomáhej pohybem"

Sbírka společnosti Konzum - Společně za úsměv 2016

Vybudování přístřeší - chlívku s výběhem pro chov domácích zvířat v areálu domova - 2015 - Era

Sbírka společnosti Konzum - Společně za úsměv 2015

Hlasujte prosím v obchodě Tesco Ústí nad Orlicí pro  projekt "Z pod hradu Žampach..." - vybavení  obchůdku v Letohradě 2015DOBROVOLNICTVÍ V DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH:

      Kontakt pro registraci zájemců o výkon dobrovolnických prací: 

Mgr. Alena Suchomelová – kontaktní pracovník dobrovolnického centra. 

Přímá tel. linka: (+420) 465 635 192 Mobil č. : 731 050 029 

Více o podmínkách výkonu dobrovolnické služby v Domovu pod hradem Žampach:

Základní informace a pravidla dobrovolnické služby v Dompvu pod hradem Žampach - zde

Inzerát a registrační formulář pro dobrovolníky na www dobrovolnického centra KONEP - zdeEVIDENCE A PŘIJÍMÁNÍ DARŮ:

      Dary jsou přijímány na základě vystavených darovacích smluv nebo potvrzení o převzetí daru. Dary mohou mít formu věcnou (v podobě předmětů či služeb) nebo finanční. Dary mohou být vymezeny dárcem jako "účelové" (vyhrazeny ke konkrétnímu použití), vždy však ve prospěch péče a obyvatel domova.
      Dary jsou vedeny v evidenci přijatých darů, kterou Domov pod hradem Žampach předkládá  zřizovateli. Domov je osvobozen od platby daně darovací. Dary jsou dle svého charakteru a účelu dále vedeny v účetní evidenci a v evidenci majetku.
       Domov zajišťuje různé formy informace a propagace dárců na veřejnosti a poděkování za poskytnutou podporu a dary.

       Domov vystavuje dárcům potvrzení zakládající nároky pro daňové zvýhodnění dárců - právnických a fyzických osob.

Informace o daňovém zvýhodnění dárců - zobrazit

Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, z tohoto důvodu obsahuje darovací smlouva ustanovení o tom, že dary domov přijímá pro Pardubický kraj k využití pro svou činnosti. 

Více informací k evidenci a příjímaní darů:

- pracovník pověřen vedením agendy darů - ekonom - finanční účetní domova: Zuzana Bystroňová - kontakt.


PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ:

    Přehled o přijatých darech a dárcích za období minulého roku je  nedílnou součástí aktuální Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Domova pod hradem Žampach.

            Přejít na přehled o přijatých DARECH a DÁRCÍCH  - dle období kalendářních roků 

            Přejít na ZPRÁVU O ČINNOSTI  a hospodaření za období kalendářního roku roku.VÝZNAMNÍ DÁRCI A PARTNEŘI DOMOVA:        Podporují nás....


  Ing. Radko Loučka, CSc. a Mgr. Eva Loučková - dobrovolníci pro canisterapii.

    Pan Radko Loučka  - nominovaný a oceněný dobrovolník  roku 2016 Pardubického kraje    Duhové křídlo - ocenění 2016 - fotografie

    Paní Eva Loučková - oceněna jako dobrovolnice roku 2013 Pardubického kraje   

5.JPG   _Radko_Loucka_01.jpg _zIMG_0956.JPG

 :: Letní hudební festival pod hradem Žampach podporují - sponzoři festivalu  ::


Archivní fotografie - dárci a sponzoři