text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_8880 IMG_8936 IMG_8874 IMG_8933 IMG_8895 IMG_8938 IMG_8930 IMG_8913 IMG_8908 IMG_8876 IMG_8871 IMG_8919 IMG_8859 IMG_8868 IMG_8884 IMG_8878 IMG_8890 IMG_8906 IMG_8885 IMG_8915 IMG_8863 IMG_8854 IMG_8901 IMG_8877 IMG_8917 IMG_8911 IMG_8927 IMG_8939 IMG_8924 IMG_8893 IMG_8912
Dárci, sponzoři, dobrovolníci Tisk článku    

:: Dobrovolníci ::          :: Přehled přijatých darů :: Financial Donations     


Naši dárce - odporují nás....                                                Dobrovolnictví....


DĚKUJEME NAŠIM DOBROVOLNÍKŮM, DÁRCŮM, SPONZORŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM !

      Domov pod hradem Žampach nabízí všem zájemcům konkrétní programy spolupráce a podpory rozvoje péče o mentálně postižené obyvatele na Žampachu.

       Budování zařízení  sociální péče, které dává svým obyvatelům zázemí domova není  záležitostí pouze materiálních podmínek, ale závisí také na vztazích obyvatel domova s lidmi, kteří se rozhodli profesně a osobně spojit svůj život s tímto prostředím. Zavisí také na lidech z okolní společnosti, kteří nacházejí svou cestu k mentálně postiženým spoluobčanům.

        Proto každá byť drobná pomoc má velký význam pro vytváření vzájemných vztahů bez kterých by Domov nikdy nemohl být domovem. Spolupráce může mít různou formu. Domov vyhledává dobrovolníky a spolupracovníky (jednotlivce i organizace), kteří přicházejí pomoci při zajišťování jednorázových nebo pravidelných činností a akcí. Domov vyhledává dárce pomáhající formou poskytování věcných nebo finančních darů realizovat konkrétní programy v oblasti péče a života mentálně postižených obyvatel.     

     Informace o možnostech spolupráce lze získat v našem domovu nebo prostřednictvím uvedených kontaktních údajů. 

Konto finančních darů:

MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 10006-102125664/0600
(k.s.: 308, v.s.: 111) 

Ředitel domova: PaedDr. Luděk Grätz

E-mail: uspza@uspza.cz
Přímá tel. linka: (+420) 465 635 220
Mobil:  (+420) 603 878 659

 Více informací k evidenci a příjímaní darů - kontakt:

pracovník pověřený agendou darů - ekonom: Zuzana Bystroňová 


::  DAROVACÍ SMLOUVA  - tiskopis ke stažení  ::  

finanční dar | PDF | DOC|

věcný dar -  majetek |PDF |DOC |

věcný dar -  spotřeba|PDF |DOC | služba |PDF |DOC |


Účet veřejné sbírky: 2900712977/2010

Informace o daňovém zvýhodnění dárců - zobrazit

Veřejnou sbírku (formou pokladniček umístěných v areálu) provádí Domov pod hradem Žampach na základě osvědč. KrÚ Pardubického kraje.Z NAŠICH ZÁMĚRŮ na období roku 2019 - prosíme podpořte tyto naše záměry:

Lavičky pro cestičku v dolním parku Domova pod hradem Žampach - veřejná sbírka ČSOB 2019 - více informací

Projekt Smyslový park v Domovu pod hradem Žampach

Dokument  Tento projekt dosud podpořili.

Domov pod hradem Žampach získává nadační a grantové příspěvky a finanční dary na realizaci záměru na dokončení speciální herní plochy - "smyslového parku".

Hřiště slouži pro pohybový a smyslový rozvoj zdravotně postižených dětí a je také místem pro vzájemné setkávání zdravých osob a osob s postižením v přírodním parkovém areálu.

Stezku chceme ještě postupně dovybavit dalšími speciálními herními prvky a na smyslový park navázat projekt Český dvorek - cestička mezi ohradami.

Informace o záměru na dokončení Smyslového parku:

Dokument část - taneční zvonkohra - ústřední zvukový prvek     Dokument část - cesta mezi ohradami - "český dvorek"

Realizace Smyslového parku v areálu Domova pod hradem Žampach - vstoupit na další informace - zde


NAŠE PROJEKTY PRO DÁRCE na období r. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019:

Sbírka společnosti Konzum - Společně za úsměv 2019

Sbírka společnosti Konzum - Společně za úsměv 2018

Sbírka společnosti Konzum - Společně za úsměv 2017

Hlasujte prosím v obchodě Tesco Ústí nad Orlicí pro  projekt "Rehabilitační a smyslové hřiště - vybavení" - 2017

Chodníček doteků, vůní a chutí.... 2017 - OZP - Každý krok pomáhá - více informací

Rehabilitační a smyslové hřiště.... 2017 - Nadace ČEZ - mobilní aplikace EPP "Pomáhej pohybem" - více informací

Sbírka společnosti Konzum - Společně za úsměv 2016

Vybudování přístřeší - chlívku s výběhem pro chov domácích zvířat v areálu domova - 2015 - Era - více informací

Sbírka společnosti Konzum - Společně za úsměv 2015

Hlasujte prosím v obchodě Tesco Ústí nad Orlicí pro  projekt "Z pod hradu Žampach..." - vybavení  obchůdku v Letohradě 2015DOBROVOLNICTVÍ V DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH:

      Kontakt pro registraci zájemců o výkon dobrovolnických prací: 

Mgr. Alena Suchomelová – kontaktní pracovník dobrovolnického centra. 

Přímá tel. linka: (+420) 465 635 192 Mobil č. : 731 050 029 

Více o podmínkách výkonu dobrovolnické služby v Domovu pod hradem Žampach:

Základní informace a pravidla dobrovolnické služby v Dompvu pod hradem Žampach - zdeEVIDENCE A PŘIJÍMÁNÍ DARŮ:

      Dary jsou přijímány na základě vystavených darovacích smluv nebo potvrzení o převzetí daru. Dary mohou mít formu věcnou (v podobě předmětů či služeb) nebo finanční. Dary mohou být vymezeny dárcem jako "účelové" (vyhrazeny ke konkrétnímu použití), vždy však ve prospěch péče a obyvatel domova.
      Dary jsou vedeny v evidenci přijatých darů, kterou Domov pod hradem Žampach předkládá  zřizovateli. Domov je osvobozen od platby daně darovací. Dary jsou dle svého charakteru a účelu dále vedeny v účetní evidenci a v evidenci majetku.
       Domov zajišťuje různé formy informace a propagace dárců na veřejnosti a poděkování za poskytnutou podporu a dary.

       Domov vystavuje dárcům potvrzení zakládající nároky pro daňové zvýhodnění dárců - právnických a fyzických osob.

Informace o daňovém zvýhodnění dárců - zobrazit

Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, z tohoto důvodu obsahuje darovací smlouva ustanovení o tom, že dary domov přijímá pro Pardubický kraj k využití pro svou činnosti. 

Více informací k evidenci a příjímaní darů:

- pracovník pověřen vedením agendy darů - ekonom - finanční účetní domova: Zuzana Bystroňová - kontakt.


PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ:

    Přehled o přijatých darech a dárcích za období minulého roku je  nedílnou součástí aktuální Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Domova pod hradem Žampach.

            Přejít na přehled o přijatých DARECH a DÁRCÍCH  - dle období kalendářních roků 

            Přejít na ZPRÁVU O ČINNOSTI  a hospodaření za období kalendářního roku roku.VÝZNAMNÍ DÁRCI A PARTNEŘI DOMOVA:        Podporují nás....


 SMYSLOVÝ PARK v areálu Domova pod hradem Žampachu byl otevřen dne 2. 6. 2018 Informace o tomto projektu.

 


Ing. Radko Loučka, CSc. a Mgr. Eva Loučková - dobrovolníci pro canisterapii.

    Pan Radko Loučka  - nominovaný a oceněný dobrovolník  roku 2016 Pardubického kraje    Duhové křídlo - ocenění 2016 - fotografie

    Paní Eva Loučková - oceněna jako dobrovolnice roku 2013 Pardubického kraje   

5.JPG   _Radko_Loucka_01.jpg _zIMG_0956.JPG

 

NADACE ČEZ
Duhová 1531/3
140 53 Praha 4
Czech Republic

http://www.nadacecez.cz/      

                                                       www.nadace-agrofert.cz


KONTO BARIÉRY

Nadace Charty 77
Melantrichova 5
110 00 Praha 1
Czech Republic

http://www.kontobariery.cz/


U KOSMY A DAMIÁNA
Mgr. Josef Marek
NA KOPEČKU 145
56151  LETOHRAD

Tel.: 465 622 088
Fax: 465 620 691
E-mail: marek@letohrad.cz

http://www.lekarny.zdravcentra.cz/ukosmyadamiana/

       Tato lékárna  poskytuje domovu již několik let významnou pomoc formou věcných a finančních darů. 


Isolit-Bravo, spol. s r.o.,
Jablonské nábřeží 305,
561 64 Jablonné nad Orlicí.

       Tato společnost poskytuje domovu významnou pomoc formou věcných a finančních darů. Společnost věnovala také mimořádný dar, a to elektrospotřebiče pro vybavení kuchyní Domků ve stráni Žampach a pro modernizaci hlavní zámecké budovy. Finanční dary jsou poskytovány prostřednictvím Nadačního fondu nadaných Jablonné nad Orlicí, který spravuje Isolit-Bravo, spol. s r.o. a Město Jablonné nad Orlicí. Domov pod hradem Žampach patří k dlouholetým partnerům tohoto nadačního fondu, který v roce 2006 dovršil deset let své existence

Děkujeme Ing. Kvido Štěpánkovi řediteli společnosti Isolit–Bravo, spol. s r.o. za poskytnutý dar opět také v roce 2019 na vybavení nových domácností v dokončovaných domech v lokalitě Nad Bažantnicí Letohrad.

___IMG_8717_-_kopie.JPG _IMG_8654.JPG _IMG_8674.JPG _IMG_8717.JPG

        Přechod na internetové stránky společnosti:http://www.isolit-bravo.cz:: Letní hudební festival pod hradem Žampach podporují - sponzoři festivalu  ::


Archivní fotografie - dárci a sponzoři