text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4376 IMG_4331 IMG_4272 IMG_7567 IMG_4394 IMG_4308 IMG_4299 IMG_7458 IMG_4325 IMG_4366 IMG_4359 IMG_4314 IMG_7585 IMG_7547 IMG_4269 IMG_4399 IMG_4302 IMG_4307 __202012 IMG_4291 IMG_4387 IMG_4290 IMG_4332 IMG_4401 IMG_4284 IMG_4279 IMG_7518 IMG_4316 IMG_4392 IMG_7549 ___20201 IMG_4377 IMG_7263 IMG_4389 IMG_4301 IMG_4311 IMG_7557 IMG_4323 IMG_4296 IMG_4388 IMG_4317 IMG_7604 IMG_4318 IMG_4357 IMG_7564 IMG_4304 IMG_7331 IMG_4367 IMG_4281 IMG_4333

TRADIČNÍ AKCE POŘÁDANÉ DOMOVEM POD HRADEM ŽAMPACH V ROCE 2021 - informace: více >>


DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH

zařízení sociálních služeb Pardubického kraje 

     Vítáme Vás na našich informačních stránkách !


AKTUÁLNÍ STAV OPATŘENÍ COVID-19

v Domovu pod hradem Žampach:


Na základě doporučení KHS Ústí nad Orlicí
s účinností od 1.3. do odvolání
NEDOPORUČUJEME POBYTY UŽIVATELŮ SLUŽEB
V RODINÁCH A TAKÉ NÁVŠTĚVY UŽIVATELŮ SLUŽEB V NAŠEM DOMOVU.
Dále dočasně nedoporučujeme našim klientům opouštět zařízení.
Pro neodkladné výjimečné návštěvy klientů nadále platí interní pravidla domova:

Formulář - čestné prohlášení COVID-19 pro návštěvy a nástup (návrat) klienta do služby:

Dokument Čestné prohlášení - návštěva u klienta

Dokument Čestné prohlášení - nástup (návrat) klienta do sociální služby

Pravidla pro sociální službu v době mimořádných opatření :

Dokument Pravidla pro návštěvy uživatelů služeb

Od 1.3. 2021 omezujeme poskytování pobytové ODLEHČOVACÍ SLUŽBY.


ARCHIVNÍ INFORMACE:

Velký dík našim zaměstnancům za práci "v přední linii".

Dne 2.10. 2020 byl zaregistrován výskyt COVID-19 u 2 zaměstnanců Domova pod hradem Žampach. V dohodě s KHS byla ihned zavedena karanténa na příslušném oddělení. Byla provedena opakovaná plošná dezinfekce všech oddělení zámecké bodovy. Nyní čekáme na výsledky testování uživatelů služeb na tomto oddělení.

Z důvodu aktuálních opatření jsme byli nuceni pozastavit také poskytování ODLEHČOVACÍ SLUŽBY, a to pro IV. čtvrletí roku 2020.

Výsledky testů u uživatelů služeb ze dne 6.10. 2020: počet testovaných klientů 8, z toho pozitivně 5 a negativně 3. Dle pokynů KHS jsou pozitivní klienti v izolaci v rámci příslušného oddělení.

Dne 6.10. 2020 jsme zaregistrovali třetí případ výskytu COVID-19 u našeho zaměstnance. Rozšiřujeme tak karanténní opatření také na provoz kanceláří. Dne 7.10. pak čtvrtý případ - zaměstnanec v přímé péči. Dne 10.10. byl zaregistrován pozitivní výsledek testu u 2 dalších zaměstnanců. Dne 12.10. nám přibyl další zaměstnanec s pozitivním testem (celkem 7). Dne 13.10. byl pozitivně otestován náš 8. zaměstnanec.  Dne 15.10. další 2 zaměstnanci a dne 16.10. jeden. Dostáváme se tak do "personální krize" a prosíme o pomoc "brigátníky" - studenty, dobrovolníky.

Letošní plánované předvánoční akce pro veřejnost v Domovu pod hradem Žampach dne 4.12. 2020 se neuskuteční. Náš obchůdek s dílnou uživatelů služeb v Letohradu je pro veřejnost uzavřen.

Jsme zarmouceni, dne 16.10. 2020 ve věku 69 let v nemocnici, přes veškerou péči, zemřel náš uživatel služeb.

Další smutnou zprávu z nemocnice jsme obdrželi dne 21.10. 2020. Zemřel náš zaměstnanec z přímé péče. Na začátku října byla paní hospitalizována s komplikovaným průběhem nemoci COVID-19, kterému nakonec bohužel podlehla. Dne 5.11. 2020 jsme přijali další smutnou zprávu - navždy nás opustila ještě druhá naše zaměstnankyně. Vážíme si jejich obětavé práce a s velkým zármutkem vzpomínáme.

Pozitivní zprávou je dnes 22.10. návrat prvních zaměstnanců vyléčených z nemoci COVID-19. Věříme, že tyto počty již začnou brzy převažovat.

Dne 31.10. jsme obdržely výsledky testování provedené v našich komunitních domácnostech umístěných mimo Žampach. Přes všechna preventivní opatření jsou výsledky pozitivní u 7 klientů a 5 zaměstnanců. Cca třicet našich zaměstnanců je nyní v karanténě nebo izolaci. Na dobrovolnou výpomoc k nám dorazili první studenti.
Jsme připraveni na plošné testování všech našich uživatelů služeb a zaměstnanců POC antigenními testy, dle mimořádného opatření MZ jedenkrát za 5 dní. Čekáme na dodání testů.

Dnes 11.11. 2020 jsme obdrželi testovací sady a začínáme s plošným testováním našich uživatelů služeb a zaměstnanců.

Povzbuzující zpráva z 12.11. 2020 - výsledky z druhého testovacího dne - všichni testovaní uživatelé služeb a zaměstnanci s negativním výsledkem testu!

Situace se zlepšuje. K dnešnímu dni 16.11. 2020 není žádný z našich uživatelů služeb pozitivní na test COVID-19. V domácí izolaci jsou aktuálně ještě 4 zaměstnanci. Aktuálně nám chybí celkem již "jen" cca 20 zaměstnanců.

Všechna naše testování k 20.11. 2020 a k 1.12. 2020 byla negativní.

S účinností od 12.12. 2020 byl zrušen vyhlášený ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH, včetně doporučení klientům neopouštět zařízení. Pro návštěvy klientů nadále platí interní pravidla domova uvedená na www domova. Nadále platí zákaz vstupu  VEŘEJNOSTI do areálu domova pod hradem Žampach, včetně Arboreta Žampach.

Od 1.1. 2021 bylo obnoveno poskytování dočasně pozastavené ODLEHČOVACÍ SLUŽBY.
 

Zajišťujeme očkování všech našich zaměstnanců a uživatelů služeb proti COVID-19. Počet požadovaných vakcin pro první dávku dle provedeného ověření předběžných souhlasů stav ke dni 24.2. 2021 je 170 ks.

Vakcína dne 2.3. 2021 dorazila také do našeho "očkovacího centra". Je určena pro naše zaměstnance v „přední linii“ a uživatele služeb spadajících do cílové skupiny pro tuto fázi očkování v zařízeních pobytových sociálních služeb. Pro ochranu očkováním vakcínou Moderna se rozhodlo cca 75 % našich zaměstnanců a téměř všichni klienti našich pobytových služeb, prostřednictvím informovaného souhlasu svých opatrovníků. První dávka v počtu 170 ks -  naočkováno (první dávku v našem očkovacím centru obdrželo 81 zaměstnanců a 89 klientů). Dne 31.3. 2021 jsme obdrželi požadované množství vakcín pro druhou dávku očkování. Očkování druhou dávkou bylo zahájeno dne 6.4. 2021.

 

V Žampachu dne 9.4. 2021         Grätz Luděk, ředitel domova                                                                                Fotografie: více >>

Domov pod hradem Žampach - aktuální přehled klientů a zaměstnanců COVID-19 - rekapitulace k datu: 09.04.2021
KLIENT: klient
    C+
    od počátku
    celkem
klient
    C+ nyní
klient na oddělení
    v karanténě
    nyní
ZAMĚST.: zaměstnanec
    C+
    od počátku
    celkem
zaměstnanec  
    C+ nyní

zaměstnanec

v karanténě
  PRACOVNÍ nyní

zaměstnanec 
    v karanténě
    DOMA

nyní

celkem: 20 3 36 celkem: 40 8 18 0
z toho DOZP 14              
z toho CHB 6              
úmrtí C+ 1   2  

 Další informace COVID -19 - zde


ARBORETUM ŽAMPACH

s ohledem na platná epidemiologická opatření

v zařízeních pobytových sociálních služeb

ZŮSTÁVÁ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENÉ

i po 12.4. 2021

Venkovní areál bude veřejnosti opět přístupný

od termínu, který bude vyhlášen.

Děkujeme za pochopení.

Po otevření bude vstup pak  možný pouze  pro individuální, neorganizované návštěvy

a za podmínek dodržování platných hygienických opatření, zejména: 

1/ Vstup pouze s rouškou (se zakrytými ústy a nosem) a  při dodržení rozestupů alespoň 2 m (platná hygienická opatření).

2/ Veřejnosti je přístupný pouze venkovní areál není dovoleno vstupovat do budov s výjimkou veřejného WC.

3/ Návštěvníci nesmějí vytvářet skupiny více než dvou osob (pokud nejde o rodinu  či osoby žijící v jedné domácnosti) .

4/ Vyhýbat se bližším osobním kontaktům s klienty domova (viz. pravidla pro návštěvy uživatelů služeb).areal

 Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje,

která poskytuje tři druhy sociálních pobytových služeb a jednu službu terénní a ambulantní.

Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením

a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.


Proč tady jsme - jaké služby poskytujeme ?  

Naše základní hodnoty: vstřícnost - spolupráce - profesionalita

Dokument ZÁKLADNÍ POPIS - PROFILY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB