icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ORGANIZACI Tisk článku    

Prohlášení organizace o ochraně osobních údajů

(ve smyslu §18 odst.1 zákona č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů) Zaručujeme plnou ochranu osobních údajů před zneužitím. Osobní údaje v organizaci zpracovávají výhradně pověření zaměstnanci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti  ve smyslu zákona a vnitřních předpisů organizace. Veškeré osobní údaje žadatelů, uživatelů služeb (rodičů, zákonných zástupců těchto osob) a poskytovatelů služeb (zaměstnanců, dobrovolníků) jsou organizací shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. v platném znění nebo v souladu s právy a povinnostmi, které organizaci vyplývají dle zvláštního zákona (Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. ze dne 14.3.2006 v platném znění).  Organizace shromažduje pouze osobní údaje, které nezbytně potřebuje k výkonu předmětu své činnosti (poskytování služeb), zajišťuje bezpečnost těchto dat a ochranu před jejich zneužitím třetí osobou. Dále organizace shromažďuje tyto údaje na základě prohlášení osob o souhlasu s tímto.S účinností od 25. května 2018 se organizace řídí předpisem

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

("GDPR" - General Data Protection Regulation)

ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Dokument text nařízení - zde 

Další informace nyní připravujeme.

 Archivní informace - zde