icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ORGANIZACI Tisk článku    

Prohlášení organizace o ochraně osobních údajů

(ve smyslu §18 odst.1 zákona č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů) Zaručujeme plnou ochranu osobních údajů před zneužitím. Osobní údaje v organizaci zpracovávají výhradně pověření zaměstnanci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti  ve smyslu zákona a vnitřních předpisů organizace. Veškeré osobní údaje žadatelů, uživatelů služeb (rodičů, zákonných zástupců těchto osob) a poskytovatelů služeb (zaměstnanců, dobrovolníků) jsou organizací shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. v platném znění nebo v souladu s právy a povinnostmi, které organizaci vyplývají dle zvláštního zákona (Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. ze dne 14.3.2006 v platném znění).  Organizace shromažduje pouze osobní údaje, které nezbytně potřebuje k výkonu předmětu své činnosti (poskytování služeb), zajišťuje bezpečnost těchto dat a ochranu před jejich zneužitím třetí osobou. Organizace shromažďuje tyto údaje na základě prohlášení osob o souhlasu s tímto.S účinností od 25. května 2018 se organizace řídí

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

("GDPR")

ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Dokument text nařízení - zde 

Další informace nyní připravujeme.

 Archivní informace - zde