icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ (SSDD) Tisk článku    


info služba DOZP  ►  info služba CHB ►  info služba OS  ►  info služba PSB  ►  info služba STDinfo služba SSDDPředpokládané zahájení služby v 11/2017.KONTAKTNÍ ÚDAJE:

vedoucí Specializované služby pro děti a mladé dospělé a odd. Byt - děti

Bc. Eva Bednářová 

SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ (SSDD) 

je součástí služeb:

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)  

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS)

 Základní informace o službě SSDD:

 

Co je cílem této specializované služby ?

Cílem služby je poskytovat uživateli individuální a odbornou podporu v překonávání projevů náročného chování a umožnit mu tak dle jeho možností vést důstojný a z jeho pohledu co nejspokojenější způsob života. V případě odlehčovací služby je cílem také dočasně zastoupit v péči osobu blízkou a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.

 

Jaká je cílová skupina této specializované služby ?

Služba se poskytuje osobám od 7 do 26 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je určena pro tyto osoby s poruchami komunikace – sociální interakce a poruchami autistického spektra (PK-SI-PAS). Tyto osoby potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne z důvodu náročného chování a nemohou využívat běžné pobytové služby DOZP a OS. Služba   je  určena také  těmto osobám s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.

 

V chování těchto osob se objevují některé z následujících příznaků:

 • náročné chování není pouze krátkodobým stavem, ale stavem dlouhodobým, který se již ukázal jako neřešitelný v domácím prostředí nebo v  běžném pobytovém zařízení (školské nebo zařízení sociálních služeb)
 • z dřívějších zkušeností je zřejmé, že osoba potřebuje pro zmírňování náročného chování celodenní přítomnost individuální kvalifikované asistence
 • chování osoby je výrazně narušující nebo vylučující pro kolektivní soužití
 • vyskytuje se verbální nebo fyzická agrese nebo autoagrese různé intenzity a zaměření:
 •      agrese vůči lidem
 •      agrese vůči zvířatům
 •      agrese vůči hmotnému prostředí
 • vyskytují se pro okolí těžko přijatelné projevy chování:
 •      záchvaty vzteku
 •      utíkání, toulání
 •      nezvladatelný křik
 •      rušivé stereotypní chování a rituály
 •      obtěžující sexuální chování
 •      poruchy spánku s obtěžujícím nočním chováním
 •      náročné chování v oblasti přijímání potravy a vylučování
 •      a další
 •  

Pro umístění do specializované služby vyhodnocujeme přítomnost jednotlivých příznaků chování u konkrétní osoby a sledujeme je v jejich celkovém obraze, komplexně. Sociální šetření a hodnocení pro umístění dítěte do celoročního pobytu (do služby DOZP) se provádí vždy ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD),  ev. ve spolupráci se sociálním pracovníkem obce s rozšířenou působností (ORP).

Dokument Informace o službě SSDD jako soubor pdf 
 TISKOPIS ŽÁDOSTI A SMLOUVY
 
CENÍK SLUŽBY SSDD
 


DOKUMENTÁRNÍ FILM České televize - "Děti úplňku"

Film měl premiéru 24. dubna 2017 v pražském kině Bio Oko a na obrazovkách se objevil 2. května 2017. Díky dohodě s Českou televizí je nadále přístupný on-line v rámci zvyšování povědomí o problematice rodin s dětmi s autismem.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11825610197-deti-uplnku/21756226641/Z AKTUALIT - ARCHIV INFORMACÍ:13. 10. 2017

Uskutečnila se informační schůzka a prohlídky budovy Na Výsluní pro veřejnost před dokončením  a zahájením nové služby.

Pozvánka jako soubor *.pdf

001_20171013_101750.jpg 005_IMG_9026.JPG 006_IMG_9033.JPG 008_IMG_9051.JPG

27.1. 2017

Objekt Na Výsluní se připravuje pro novou specializovanou sociální pobytovou službu

V areálu Domova pod hradem Žampach probíhá rekonstrukce objektu Na Výsluní, který pak bude sloužit pro potřeby nové specializované sociální služby. Po dokončení stavebních úprav zde bude poskytována pobytová služba pro děti a mladé dospělé se zdravotním postižením, vč. specializované individuální péče určené pro děti s náročným chováním z důvodu PAS. Služba bude mít kapacitu 5 míst a jednoho místo pro přechodné pobyty odlehčovací.


Z fotodokumentace stavby v roce 2017: 

___P1270059.JPG __P1270068.JPG _P1170075.JPG _P1170076.JPG
_P1270043.JPG _P1270047.JPG _P1270048.JPG
vysluni_jizni_pohled.jpg

 

_IMG_0645.JPG _IMG_0648.JPG _IMG_1503.JPG _IMG_1513.JPG
_IMG_1604.JPG _IMG_3564.JPG _IMG_4824.JPG _P5190100.JPG

Více fotografií z průběhu rekonstrukce objektu Na Výsluní - stavba -  galerie    Tisková zpráva na www Pardubický kraj


2017

Světový den porozumění autismu  - 5. ročník "Mám svůj svět, ale mám Vás rád" - fotografie z účasti domova